Skip to main content


Vidare äventyr i Fediversum. Jag fortsätter med att testa olika program och dess funktioner i Fediversum. Idag har jag skaffat ett konto på en Hubzilla-instans. Jag tittade först på en lite mindre instans, libera.site, då de erbjöd inloggning med konton (kallas kanaler på både Friendica och Hubzilla, mycket förvirrande) på Friendicainstanser

https://blog.zaramis.se/2024/07/08/vidare-aventyr-i-fediversum/

This entry was edited (1 week ago)
in reply to Anders_S

Ett av de blogginlägg där jag kommenterar min tester av olika programvaror som har stöd för ActivityPub och hur de fungerar ihop med varandra. Det kom till mitt Friendicakonto direkt fån bloggen.